Estand Promocional Fòrum Barcelona 2004

141 dies de Fòrum
2003
Xiaarquitectura

L’objectiu del projecte és el de donar resposta a les necessitats i requeriments del Fòrum Barcelona 2004 respecte al que vol transmetre, comunicar, mitjançant un estand amb estil propi, innovador i comunicatiu que permetrà estar present a fires i en general a diversos esdeveniments socials.

L’estand representa un espai d’intercanvi-fluxe entre visitants i Fòrum.

Acull al visitant per explicar-li què és el fòrum.

Genera entusiasme i crea expectatives respecte el Fòrum subtilment.


El Projecte

El projecte és versàtil i s’adapta a l’ús itinerant previst, permetent diverses opcions, totes a partir de les mateixes peces constructives, que s’adapten àgilment i en òptimes condicions a l’emplaçament concret i puntual que ocupi l’estand, fins i tot dividint-se en dos parts.

Entre una base rígida i un sostre translúcid s’estableix una trama 2x2m. que permet la disposició dels cubs a múltiples llocs.

Els cubs alhora tenen els seus costats mòbils com portes de manera que determinen paraments verticals a mode de laberint per on es pot circul.lar.

Les diferents posicions dintre de la quadricula i les diverses maneres d’obrir o tancar les portes configuren una diversitat de possibilitats de muntatge molt i molt amplia.

Totes les parts construïdes, (sostre, cubs…) actuen a més d’estructuralment, com a suport d’imatge i informació del Fòrum.

Sol
La coberta translúcida actua com a visor d’imatges fotogràfiques que es dissolen sobre les persones i objectes que hi ha sota. Tamisa la llum que la travessa de forma lleugera provocant canviants jocs de llum al llarg del dia.

Lleugeresa

La base dels cubs és emmirallada de forma que aquests fan l’efecte de levitar al reflectir el paviment. Aixó fa més amè o menys pesant el contingut del que allà es vol comunicar.

Facilitat de muntatge

Muntatge d’estructura i cubs per mòduls 2 x 2m. realitzable per 4 persones en 5 hores.
Composat al 50% per peces autoportants I 50% peces muntables in situ.
Les casetes-cub es descarreguen amb camió “pluma”, i dins de local firal es belluguen mitjançant “toro”.

Seguretat
El conjunt és totalment hermètic quan no està en funcionament. Tot el mobiliari es guarda dins els dos cubs que actuen de magatzem de capses de material promocional i mobiliari durant la nit.

Audio/video
A una de les cares del cub hi ha una pantalla de metacrilat transparent on s’hi projecta un dvd promocional del fòrum Barcelona 2004 de manera que quan s’obren les portes es veu l’imatge des dels dos costats. Per les característiques de la pantalla, la imatge sembla flotar a l’espai provocant l’efecte que el missatge del fòrum “flota “ a l’entorn social.

Envalatge i transport
Les casetes actuen com a contenidors d’aparells i mobiliari durant el transport. El conjunt és transportable en un sol camió.

stand forum 2004 copia