Exposició dedicada a l´Hort Urbá

Titol: Leopoldo a Vinçon
La Sala Vinçon, Barcelona, Espanya
Juliol a Setembre de 2005

Autors:
Bigas Luna, Xavi Codina i Gianni Ruggiero, Perico Pastor, Cesc, Joma, Meritxell Duran, Marta Darder, Mariscal, Jordi Gispert, Jaume de Liguana.

L’exposició aglutina una serie de manifestacions artistiques de diferents disciplines dutes a terme per diferents creadors a la Sala d’exposcicions de Vinçon al Passeig de Gracia de Barcelona. L’argument és l’Hort urba com a fenomen a promocionar.

Entre elles està el cultivador “Leopoldo”, prototip desmuntable per a cultivar de forma fàcil al balco de casa, que va ser presentat pels seus autors.

leopoldo copia