Gestió de l’edific i del carrer Riereta 11

Gestió de l’edific i del carrer Riereta 11 propietat de la Fundació Palau i Fabre
2015
Xiaarquitectura

La gestió d’un immoble com Riereta 11 és complicada i més avui dia, si no hi ha un
objectiu clar: “Conversió de l’edifici en habitatges de lloguer per a artistas i creadors en general, vinculats a les principals entitats culturals de la ciutat de Barcelona”.

Riereta11 disposa d’una sèrie de valors patrimonials, en definitiva culturals que poden
entrar en relació amb el teixit social i cultural del barri formant part activa d’ell.

Sense un Full de ruta que marqui un objectius en relació a un cronograma clar, la gestió
de l’immoble es converteix en un munt d’intervencions autònomes que inevitablement
representa diversos aspectes negatius per a la propietat.

Alguns d’aquests aspectes son:
‐ Encariment dels treballs de manteniment i/o reforma
‐ Baixa qualitat en eles solucions degut a falta de criteri director i unitari. A vegades
amb intervencions que danyen l’edifici de manera irreversible.
‐ Manca de Valor que doni coherència al què s’està fent
‐ Manca de projecte sostenible i viable en un futur molt pròxim
‐ Empobriment global de la finca, patrimoni, per falta de unitat i claredat de criteri.

riereta copia