Masia Les Comes

Comarca del Bages, Catalunya, Espanya
2005
Xiaarquitectura

La masia Les Comes data del segle XVII, antigament dedicada a la producció de vi (denominació d’origen Bages), i oli era avui dia una construcció molt oblidada i en mal estat.

El projecte te l’objectiu de recuperar en lo possible els valors perduts pel pas del temps de la masia, aportant nova arquitectura en els punts on no hi ha memòria històrica o be aquesta esta molt mal conservada.

La masia pretén ser un nucli de referència en tallers de recuperació de tècniques constructives autòctones, lloc de trobada i intercanvi de coneixements així com generar activitats lúdiques orientades en aquest sentit, (que probablement podreu seguir en aquesta Web).

Els materials utilitzats son els mateixos que originalment s’utilitzaven i les tècniques constructives també son les mateixes, tractant-se per tant d’un treball d’autèntic rescat de tradicions artesanals.

Les voltes “de mocador” del seller per exemple, s’han recuperat en la mateixa forma inicial i amb les mateixes peces ceràmiques (derruïdes) que la composaven.

Les bigues de fusta han estat tractades i quan no era possible substituïdes per unes de noves de les mateixes proporcions i amb tractament de resines orgàniques incolores contra insectes.

Finalment un pot recorre la masia i no percebre en molts casos que hi ha hagut una intervenció arquitectònica en ple segle XXI.

masia les comes UNO copia

masia les comes DOS copia