Passera Flotant

Port de Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Maig fins Setembre de 2004. Recinte Fòrum.
Xiaarquitectura

Construïda sobre pontones militars flotants, la passera permet la connexió peatonal i també rodada de dos zones del port. Sobre les pontones, un entramat de bigues metàl.liques fixen el paviment de fusta i l’anivella, junt amb les dos rampes articulades a cada extrem, amb els molls del port.

Els palets, disposats al llarg del seu perímetre i formant un perfil oscil.lant aparentment desendreçat, conformen la barana demanada pel client, oferint alhora un paisatge i lloc de repòs, convidant als vianants a fer parada i descans bora el mar.

De nit, llums ocultes sota els palets, il.luminen el trajecte, conferint-li un aspecte de poblat – Distribució i circul.lacions:

El futur port de Sant Adrià al costat de Besòs, serà durant els dies que duri el Fòrum 2004 , 141 dies, un espai singular on es celebraran cerimònies d’obertura, clausura, etc…dins de l’aigua i també als molls.

El moll esta envoltat d’edificacions amb usos lúdics i queda obert al mar de no ser per la passera objecte d’aquest projecte.

La passera acaba d’unir una circul.lació al voltant de la làmina d’aigua al prolongar el pantalà de formigó fins a arribar a l’altra vora.

El Projecte te el caràcter d’efímer donat que existirà el temps que s’estigui realitzant el Fòrum Barcelona 2004, i ha de contemplar el muntatge i desmuntatge, i també seguir els criteris de sostenibilitat del Fòrum 2004.

– Distribució i circul.lacions:

La Passera medeix 40 metres de llarg i 10 d’amplada útil, tot i que l’amplada total sigui de 13,6metres. Uneix l’edifici de Capitania amb el de Marina Seca al prolongar el pantalà de formigó que hi ha davant del primer.

Ha de permetre el pas de persones i vehicles específics i de servei, en tots dos sentits.

– Criteris funcio
nals i formals :

El projecte te el propòsit de aconseguir al 100% el caràcter de sostenibilitat i reciclatge i és per aquest motiu que s’han escollit els materials determinats: Pontons flotants de l’exèrcit que s’utilitzen per a realitzar ponts flotants, bastides d’obra i palets de fusta. Tots aquests elements son reutilitzables en la forma física actual, és dir que no cal ni reciclar-los.

– Il•luminació:

L’ il•luminació a la passera te la funció d’enllumenar el pas a la nit, de tal manera que el projecte contempla la col.locació de làmpades entre les bastides i els palets que fan de barana per que la llum sigui visible tant des de la passera com des de els molls

– Especificacions del sistema constructiu:

El sistema de pontons militar que en sí ja és un pont-passera per vehicles militars, actua com a base flotant on s’hi col.loca l’entramat de bastides, amb les seves pròpies lleis d’estabilitat que té la funció d’anivellar el pas amb la cota dels molls.

passera copia.STRETCH